AKTUALNOŚCI
    O NAS
    WŁADZE SIT
    STATUT SIT
    FITCE
    KONFERENCJE
    !!! KONKURSY !!!
    !!! GALERIA !!!
    ODZNACZENIA HONOROWE
    OPINIE
    OFERTY/SZKOLENIA
    OCENY INNOWACYJNOŚCI
    PRZYDATNE ADRESY
    HISTORIA TELEKOMUNIKACJI
    AKADEMIA
    KONTAKT


    
|    FITCE Congresses    |    IFIP Networking 2019   |    FITCE Forum ...   |    Materiały dla członków SIT   |    Sprawozdania   |


ADRESY:

Podajemy Państwu adresy stron internetowych polskich i międzynarodowych instytucji i organizacji związanych z rynkiem usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

Polskie instytucje i organizacje:
Kancelaria Sejmuwww.sejm.gov.pl
Kancelaria Senatuwww.senat.gov.pl
Kancelaria Prezydentawww.prezydent.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrówwww.kprm.gov.pl
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacjiwww.mi.gov.pl
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizjiwww.krrit.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentówwww.uokik.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskichwww.brpo.gov.pl
Polskie Centrum Badań i Certyfikacjiwww.pcbc.gov.pl
Instytut Łącznościwww.itl.waw.pl
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacjiwww.piit.gov.pl
Stowarzyszenie Elektryków Polskichwww.sep.com.pl
Polski Związek Krótkofalowcówwww.pzk.org.pl
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacjiwww.kigeit.org.pl
Polska Izba Komunikacji Elektronicznejwww.pike.org.pl

Międzynarodowe instytucje i organizacje zajmujące się rynkiem telekomunikacyjnym i pocztowym:
European Commissionhttp://europa.eu.int
International Telecommunication Union (ITU)www.itu.ch
Universal Postal Union (UPU)www.upu.int
European Telecommunications Standards Institute (ETSI)www.etsi.org
European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)www.cept.org
Independent Regulator Group Information Sharing (IRGIS)http://irgis.icp.pt/site/
European Public Telecommunications Network Operators (ETNO)www.etno.be
European Radiocommunications Office (ERO)www.ero.dk
European Telecommunications Office (ETO)www.eto.dk
International Amateur Radio Union (IARU)www.iaru.org


Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji
Copyright © 2011