STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TELEKOMUNIKACJI

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na trzydziestą drugą edycję konferencji PLNOG 32. Organizatorzy stawiają na trzy ścieżki tematyczne, z których każda skupia się na innej dziedzinie związanej z branżą telco:

     Operatorzy - jest to ścieżka stworzona z myślą o największych graczach na rynku. Dowiesz się wiele na temat światłowodów od Orange, a także poznasz nowe technologie wykorzystywane w branży.

     Regulacje i Organizacja - panel skierowany do dostawców rynku telco. Poruszone zostaną zagadnienia związane z prawem i regulacjami oraz z bezpieczeństwem sieci.

     Edukacja - miejsce, w którym możesz poszerzyć swoją wiedzę. Prelekcje zostaną poprowadzone przez wykładowców akademickich, liderów biznesowych oraz studentów.

Zachęcamy do zapoznania się z agendą, którą znajdziesz tutaj: https://plnog.pl/#agenda

Specjalnie dla naszych członków organizator przygotował kod promocyjny, który uprawnia do 15% zniżki - wystarczy podczas rejestracji podać hasło - SIT15.

Więcej informacji o PLNOG32 można znaleźć na Facebooku, LinkedIn i Twitterze.

Zarejestruj się - https://eventory.cc/event/plnog-32/tickets

Dowiedz się więcej -  https://plnog.pl/pl/

ZAPRASZAMY DO AKADEMII FITCE

https://fitce.eu/academy

The FITCE Academy is an online learning platform offering Masterclasses, Courses and Tutorials on International ICT, Telecom and Media. The format can be webinar recordings, event presentation slides or papers. The language used is English. 

Wnioski z kampanii informacyjnej „Medycyna bez granic. Siła łączności”

Technologia zmienia oblicze wielu branż – nie inaczej jest w przypadku medycyny. Jednak cyfrowa transformacja jest niemożliwa bez dobrze działającej infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Pacjenci prawie połowy szpitali skarżą się na słaby zasięg internetu. Ponad jedna trzecia pracowników szpitali przynajmniej kilka razy w tygodniu traci zasięg telefoniczny i internet w pracy. Jednocześnie aż 65% lekarzy potrzebuje zasięgu przede wszystkim by dzwonić do rodzin pacjentów[1].

Zasięg telefoniczny i internetowy to nie tylko wygoda, ale konieczność. Wspólna kampania informacyjna Polskiej Federacji Szpitali oraz Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji „Medycyna bez granic. Siła łączności” pokazała jak istotną rolę pełni zasięg w dzisiejszej medycynie.

– Kiedy mówimy o zasięgu telefonicznym czy internecie mobilnym to być może część z nas od razu pomyśli o spędzaniu czasu w mediach społecznościowych. Jednak w dzisiejszych czasach dostęp do niezawodnej infrastruktury sieciowej to coś dużo ważniejszego niż tylko rozrywka – mówi Piotr Kuriata, prezes Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. – To właśnie rozbudowana infrastruktura, na której można polegać, stanowi podstawę innowacji, jest jej motorem napędowym. Nie inaczej jest w branży opieki zdrowotnej. Współpraca ze środowiskiem medycznym jest dla nas niezwykle ważna.

– Problem ze słabym zasięgiem telefonicznym i internetowym w mniejszym lub większym stopniu dotyka każdego szpitala – mówi Urszula Szybowicz, dyrektor operacyjna Polskiej Federacji Szpitali. – Utrudnia to lekarzom i personelowi medycznemu normalne funkcjonowanie. Jest też uciążliwe dla pacjentów oraz ich rodzin. Aby infrastruktura telekomunikacyjna działała bez zarzutu powinna być umieszczana na terenie placówek medycznych lub w ich bliskim sąsiedztwie. Podczas szeregu szkoleń w ramach naszej akcji informacyjnej mogliśmy zaobserwować, że rośnie świadomość środowiska medycznego na ten temat.

Kampania składała się z wielu elementów, wśród których najważniejszymi były działania edukacyjne. W ich ramach zrealizowano szkolenia dla lekarzy, personelu medycznego oraz administracji szpitali. Oprócz tego wiedzę przekazywano w ramach podcastów, artykułów skierowanych do branży czy newsletterów.

– Edukacja to potężna broń w walce z dezinformacją – zauważa Urszula Szybowicz. – Jako środowisko medyczne mamy obowiązek tłumaczenia społeczeństwu, że nie należy się bać technologii.

Kto zyskuje na infrastrukturze telekomunikacyjnej instalowanej w szpitalach?

Specyfika budynków szpitalnych, stawia przed operatorami telekomunikacyjnymi wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniej jakości sygnału. Budynki charakteryzują się zazwyczaj grubymi murami, które często blokują przepływ sygnału, a jednocześnie, w placówkach gromadzi się duża ilość urządzeń i osób jednocześnie korzystających z sieci. Aby sprostać tym wyzwaniom, konieczna jest szybka budowa masztów telekomunikacyjnych na dachach szpitali lub na sąsiednich działkach, co gwarantuje odpowiedni zasięg dla personelu medycznego oraz pacjentów1 ([1] Dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego na grupie N = 193 szpitali różnego typu. Badanie zostało opracowane przez Polską Federację Szpitali w czwartym kwartale 2023 roku.)

– Lekarze, personel medyczny, pacjenci i ich rodziny, wszyscy zyskujemy na niezawodnej infrastrukturze telekomunikacyjnej w szpitalach – podsumowuje Szybowicz.

Ponadto, bezpośrednie korzyści z posiadania na swoich budynkach infrastruktury mobilnej, będzie czerpać administracja szpitala. Operatorzy telekomunikacyjni, zawierając umowy o dzierżawę części dachu, podpisują zobowiązania na wiele lat wprzód, dając administracji możliwość wygenerowania dodatkowego dochodu.

Niewątpliwie, infrastruktura telekomunikacyjna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania szpitali, umożliwiając płynne korzystanie z najnowocześniejszych technologii oraz poprawiając komunikację między personelem medycznym. Ponadto, jak wynika z badania przeprowadzonego przez PFSz, skargi pacjentów na problemy z zasięgiem internetu jednoznacznie wskazują na konieczność rozbudowy tej infrastruktury w placówkach medycznych, co z kolei będzie kluczowe dla zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej w przyszłości w społeczeństwie, którego cyfryzacja, będzie w najbliższych latach coraz bardziej postępować.

[1] Dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego na grupie N = 193 szpitali różnego typu. Badanie zostało opracowane przez Polską Federację Szpitali w czwartym kwartale 2023 roku.

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TELEKOMUNIKACJI

 SIT

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TELEKOMUNIKACJI jest organizacją twórczą o zasięgu ogólnokrajowym i charakterze naukowo-technicznym, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie inżynierów, techników telekomunikacji, poczty, oraz osób których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą łącznością.

Głównym celem SIT jest działalność oświatowa, edukacyjna, naukowa i społeczna w zakresie łączności.

Potencjałem SIT są jego członkowie związani z telekomunikacją, wywodzący się z różnych obszarów gospodarki, nauki i administracji.

Zakres działania SIT obejmuje ważne obszary związane z rynkiem telekomunikacyjnym i jego strategią regulacyjną. Szczególna waga przykładana jest przede wszystkim do:

SIT od 2002 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji FITCE, do którego należy większość krajów europejskich.

Organizacja ta skupia ponad 2500 członków, stanowiąc forum wymiany doświadczeń, oraz umożliwiając rozwój zawodowy w zakresie telekomunikacji.

Coroczne Kongresy FITCE stanowią znaczące wydarzenie na rynku telekomunikacyjnym. Za aktywny udział w pracach FITCE, SIT uhonorowany został możliwością organizacji 47 Kongresu FITCE w 2007 roku w Polsce.

Statut i sprawozdania

 

Tekst jednolity Statutu SIT uchwalony 28 września 2021 r 

Sprawozdania z działalności stowarzyszenia

Władze SIT

Zarząd Główny:

Piotr Kuriata - Prezes SIT
Andrzej Dulka  
Wojciech Hałka  
Łukasz Konopielko  
Sławomir Kula  
Andrzej Mysłek  
Jerzy Paczocha  
Marek Rusin - Skarbnik
Piotr Zwierzykowski  
Mirosław Stando  


Główna Komisja Rewizyjna:

Mariusz Tomczak - Przewodniczący
Krzysztof Białecki  
Kazimierz Kaczmarczyk - Członek


Główny Sąd Koleżeński:

Ryszard Górski - Przewodniczący
Jerzy Chirkowski  

 

Sekretarz Generalny

Mirosław Stando

Rodzaje członkowstwa

Członek zwyczajny

Podajemy Państwu Deklarację Członkowską.

Członek wspierający

Podajemy Państwu Deklarację Członka Wspierającego oraz Regulamin Członka Wspierającego.

 

Jednostki organizacyjne:

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączania się w działalność powołanych sekcji. Zwracamy się także z prośbą o przekazywanie własnych spostrzeżeń, oraz inicjatyw mających na celu rozwijanie działalności statutowej naszego Stowarzyszenia.

Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji to koła regionalne oraz sekcje.

Koła

Nazwa Koła Prezes Adres pocztowy e-mail
Koło nr 1 Warszawa Prezes: Jerzy Paczocha
Sekretarz: Marek Zieliński
ul. Kaliska 11 lok.406
02-316 Warszawa
jerzy.paczocha@sit.org.pl
marek.zielinski@sit.org.pl
Koło nr 2 Kraków
przy Akademii Górniczo-Hutniczej
Prezes: Jerzy Domżał Kraków jdomzal@kt.agh.edu.pl
Koło nr 4 Warszawa
przy P4
Prezes: Andrzej Mysłek ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
andrzej.myslek@sit.org.pl 
Koło nr 5 Poznań
przy Politechnice Poznańskiej
Prezes: Piotr Zwierzykowski ul. Polanka 3 pok. 231
60-965 Poznań
prezes@sit.poznan.pl
Koło nr 6 Warszawa
przy Politechnice Warszawskiej
Prezes: Sławomir Kula Warszawa skula@tele.pw.edu.pl
Koło nr 7 Wrocław
przy Politechnice Wrocławskiej
Prezes: Ryszard Zieliński Wrocław ryszard.zielinski@pwr.wroc.pl
zbigniew.joskiewicz@pwr.wroc.pl
waldemar.grzebyk@pwr.wroc.pl
Koło nr 8 Gdańsk Prezes:     

Sekcje

Jednostki naukowo-techniczne - Sekcje, powołane zostały w następujących obszarach:

Składki

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji ustalił wysokość składek członkowskich.

Terminem wpłaty składek członkowskich na konto ZG SIT jest pierwszy kwartał bieżącego roku kalendarzowego.

Numer konta bankowego
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji:
35 1020 1055 0000 9902 0589 6107

Numer identyfikacyjny SIT:
REGON 017 276654

Numer Identyfikacji Podatkowej SIT:
NIP 526-25-44-293

Jednocześnie przypominamy o obowiązku przyjmowania składek członkowskich przez Skarbników Oddziałów i Kół, jak również o prowadzeniu podstawowej dokumentacji finansowej (KP- kasa przyjmie) za opłacone składki członkowskie. Dowód przyjęcia (KP) powinien określać, za jaki okres jest płacona składka, kwotę składki, jak również datę wpłaty i być wystawiony w dwóch egzemplarzach (jeden dla wpłacającego, drugi pozostaje w aktach skarbnika).

W ZG SIT znajdują się legitymacje członkowskie oraz znaczki Stowarzyszenia. Warunkiem otrzymania w/w identyfikatorów Stowarzyszenia jest złożenie zamówienia ilościowego oraz dokonanie przelewu należności na konto ZG SIT. Koszt legitymacji i znaczka Stowarzyszenia wynosi 25 złotych.

Galerie

KRiT2023 Kraków

Wręczenie nagród laureatom Konkursu SIT na najlepszą pracę dyplomową

 

Zobacz wszystkie galerie SIT

FITCE

HISTORIA FITCE:

FITCE rozpoczęła działalność w 1961 i w ciągu roku stała się federacją stowarzyszeń krajowych z Belgii, Luksemburga, Francji, Holandii, Niemiec i Włoch. Do 1981 roku liczba członków urosła obejmując Irlandię, Wielką Brytanię, Hiszpanię i Grecję. Następnie FITCE pozyskała stowarzyszenia krajowe z Portugalii, Austrii, Czech, Polski, Bułgarii i Rumunii. Jednakże szybkie zmiany branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej w Europie, zachodzące w ciągu ostatnich kilku lat spowodowały, że kilka stowarzyszeń krajowych utraciło członkostwo w Federacji.

Początkowo Fédération des Ingénieurs des Télécommunications de la Communauté Européenne (FITCE) była, jak w oryginale wskazuje jej francuska nazwa, szczególnie skoncentrowana na wykwalifikowanych inżynierach we Wspólnocie Europejskiej. Jednakże w ciągu kolejnych lat, FITCE rozwijała się obejmując wszystkie geograficzne regiony europejskie. Ponadto, ponieważ rynek telekomunikacyjny w Europie rozwijał się - przechodząc do konkurencji pomiędzy operatorami sieci a rosnącymi w znaczeniu usługami i technikami teleinformatycznymi - począwszy od 2000 roku członkostwo w poszczególnych sfederowanych stowarzyszeniach krajowych rozszerzało się obejmując wszystkich profesjonalistów pracujących w tych branżach.

Każdego roku począwszy od utworzenia FITCE organizowała kongresy, goszczone przez jedno z jej krajowych stowarzyszeń, oferujące programy techniczne, socjalne i dla osób towarzyszących. Te doroczne kongresy stały się centralnym wydarzeniem w roku zapewniającym sposobność dla technicznych dyskusji pomiędzy delegatami i prezenterami. Jednak jedną z głównych cech kongresów FITCE stały się trwałe przyjaźnie i wzajemne relacje społecznościowe, wzmacniane programami socjalnymi i lojalnością członków. Do dzisiaj Luksemburg gościł trzy kongresy, oprócz inauguracyjnego kongresu w 1962 roku; Włochy gościły osiem kongresów; Niemcy i Belgia gościły po sześć kongresów; Francja i Hiszpania gościły po pięć kongresów; Grecja i Polska gościły  cztery kongresy; Wielka Brytania, Irlandia gościły trzy kongresy; Austria gościła dwa kongresy, a jeden kongres odbył się w Czechach w 2009 roku.

Niezależnie od aktywnego udziału w corocznych kongresach, stowarzyszenia krajowe odpowiednio odpowiadają na potrzeby swoich członków oferując stosowny zakres usług, obejmujących: lokalne i regionalne seminaria i konferencje, publikowanie wydawnictw, prowadzenie informacyjnych stron internetowych, webinariów, wizyt technicznych, szkoleń oraz uznawanie zawodowych kwalifikacji.

Opracował: Andy Valdar, Prezydent FITCE 2016-2018

 

Kongresy FITCE

FITCE:

SIT od roku 2002 jest członkiem Federacji Inżynierów Telekomunikacji Krajów Unii Europejskiej (FITCE), która została założona w 1962 roku przez inżynierów telekomunikacji Francji i Belgii. FITCE jest międzynarodowym Stowarzyszeniem wspierającym rozwój telekomunikacji i dziedzin pokrewnych. Pozwala członkom jego Federacji badać nowe idee wspierające rozwój telekomunikacji we wszystkich stowarzyszonych państwach. FITCE zajmuje się także badaniem zagadnień wynikających z rekrutacji, szkoleń, prac zleconych i rozwoju kariery fachowców z dziedziny telekomunikacji, a także rozwija kulturalne więzi i zachęca do przyjacielskich kontaktów między fachowcami należącymi do Stowarzyszenia.

W związku z członkostwem Polski w Federacji Inżynierów Telekomunikacji powołany został w ramach SIT Komitet FITCE. Komitet zajmuje się koordynacją prac związanych z przynależnością do Federacji i wynikających ze współpracy z Komitetem Sterującym FITCE oraz przedstawia problematykę poruszaną przez Federację na gremium SIT. Prezydentem FITCE jest obecnie Marc Verbruggen.

Kraje członkowskie.

Kraje członkowskie FITCE

Polski Komitet FITCE

Przewodniczący Andrzej Dulka
Vice-przewodniczący Wojciech Hałka
Sekretarz Mirosław Stando

Kontakt: zarzad@sit.org.pl

KONFERENCJE NAUKOWE

Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji aktywnie uczestniczy w życiu naukowym współorganizując następujące konferencje:

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki
KRiT 2024

W dniach 11-13 września 2024 r. w Politechnice Poznańskiej odbędzie się Krajowa Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki (KRiT 2024), główna konferencja krajowa z tych dziedzin. Organizatorami konferencji są Instytut Radiokomunikacji oraz Instytut Sieci Teleinformatycznych Politechniki Poznańskiej oraz Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji (SIT).

Konferencja jest następczynią dwóch znanych, mających wieloletnią tradycję, corocznych imprez: Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT) oraz Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT). Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki i wzorem swoich poprzedniczek, a także KRiT 2023, która odbyła się w Krakowie we wrzeniu 2023, stwarza doskonałe warunki do nawiązania nowych kontaktów pomiędzy przedstawicielami świata nauki i biznesu, ponieważ jej uczestnikami są przedsiębiorcy branżowi, pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych, a także doktoranci i studenci. Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej konferencji: https://krit2024.put.poznan.pl/ i zapoznania się z pełnymi informacjami dotyczącymi nadsyłania referatów i rejestracji swojego udziału w konferencji.

KONFERENCJA FITCE2024, KRAKÓW 26-27 WRZESIEŃ 2024

www.fitce2024.pl

The 63st FITCE (Federation of Telecommunications Engineers of the European Community) Congress provides the international forum for the exchange of new results among engineers, scientists and researchers on advances in telecommunication and other related areas. The Conference will be held in Krakow, Poland in September 2024 r. The Conference will be organized by The Polish Association of Telecommunication Engineers SIT as a joint with AGH University of Krakow.

KONKURSY

Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji stara się aktywnie wspierać studentów organizując:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SIT NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI EDYCJA 2023

Dotyczy prac których obrona odbyła się od 1.04.2023 do 30.06.2024.

Informacja o konkursie

Konkurs przeznaczony jest dla inżynierów i magistrów inżynierów, których prace dyplomowe dotyczyły telekomunikacji.

Zgłoszenia można dokonać online
Pracę może zgłosić do konkursu dyplomant lub promotor.

Do zgłoszenia wymagane są:

  • elektroniczna wersja pracy dyplomowej (w formie pliku pdf),
  • wypełniony i podpisany skan/fotografia formularza zgłoszeniowego (Załącznik 1 do regulaminu konkursu) [DOC] [PDF]
  • wypełniony i podpisany skan/fotografia oświadczenia autora pracy (Załącznik 2 do regulaminu konkursu), [DOC] [PDF]
  • wypełniony i podpisany skan/fotografia oświadczenia promotora pracy (Załącznik 3 do regulaminu konkursu). [DOC] [PDF]

 

Termin zgłoszeń do Konkursu mija 30 czerwca 2024 roku, a Konkurs będzie rozstrzygnięty w terminie do 15 sierpnia 2024 roku.

Szczegółowe zasady konkursu określono w Regulamin konkursu.

Przebieg konkursu

Każdą poprawnie zgłoszoną pracę oceni co najmniej dwóch nauczycieli akademickich lub ekspertów związanych zawodowo z tematyką podejmowaną w pracy. Każda praca oceniona jest przez osoby z różnych miast i środowisk.

Ocena ma charakter dwustopniowy. Na podstawie ocen liczbowych i opisowych (formularz dostępny jest w dziale dokumenty) uzyskanych w pierwszym etapie oceny, wybiera się 10-15% najlepiej ocenionych prac, które następnie poddawane są ocenie członków komisji konkursowej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursu. Każdy z laureatów zostanie także osobiście poinformowany przez sekretarza komisji konkursowej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 sierpnia 2024 roku.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się na gali zorganizowanej w ramach Konferencji Radiokomunikacji i Teleinformatyki we wrześniu, w Poznaniu.    

Skład komisji konkursowej:

Druki do pobrania


 

GÓLNOPOLSKI KONKURS SIT NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI EDYCJA 2022

Dotyczy prac których obrona odbyła się od 1.04.2022 do 31.03.2023.

WYNIKI KONKURSU

W tym roku w konkursie wzięło udział 10 prac dyplomowych z różnych ośrodków akademickich. Każda praca została oceniona przez dwóch recenzentów nie związanych z ośrodkiem z którego pochodziła praca. Ostatecznie przyznaliśmy w tym roku dwie nagrody i trzy równoważne wyróżnienia.

Nagrodzone prace:

Prace wyróżnione:

Serdecznie gratulujemy Laureatom i Promotorom!

Skład komisji konkursowej:

Druki do pobrania

 


Plakaty informujace o Konkursie SIT w latach ubiegłych

OFERTA

Nasza oferta dotycząca różnorodnych usług zawiera:

"Opiniowanie środowiskowe SIT" dokumentów normatywnych telekomunikacji

Dokumenty do zaopiniowania są dostęone do samodzielnego pobrania z www.mc.gov.pl , www.uke.gov.pl oraz z www.sit.org.pl.

Wstęp

Ministerstwo Cyfryzacji (MC) w zakresie działów administracji rządowej łączność oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), pełniący funkcje "regulatora państwowego w zakresie łączności" - są powołane między innymi do wydawania aktów prawnych, obowiązujących wszystkich operatorów i jednostki zajmujące się telekomunikacją. Do takich aktów zalicza się między innymi:


Akty te są dokumentami normatywnymi dla wszystkich jednostek zajmujących się telekomunikacją a szczególnie dla wszystkich operatorów telekomunikacyjnych.

Przed wprowadzeniem w życie tych dokumentów są one odpowiednio korygowane i uzupełniane przez poddanie ich szerokiej, państwowej (inne Ministerstwa i jednostki państwowe) i społecznej konsultacji (np.: SIT, SEP itp.).

Tryb opiniowania oparty jest na publikowaniu projektów tych dokumentów na witrynach Internetowych MT oraz UKE wraz z zazwyczaj miesięcznym terminem zakończenia zbierania uwag, opinii i propozycji.

Po tym MC/UKE, w przypadkach kontrowersyjnych, dokonują dodatkowych konsultacji (szczególnie prawnych i ekonomicznych) oraz organizują odpowiednie spotkania z zainteresowanymi stronami, następnie wydają do zatwierdzenia ostateczną, wyważoną wersję danego dokumentu.
W zależności od wagi dokumentu zatwierdzenie jego odbywa się w trybie:

parlamentarnym (Sejmowa Komisja ds. łączności a następnie Sejm i Senat) np. "Ustawy"; zazwyczaj Sejmowa Komisja ds. łączności zaprasza na swe posiedzenia poświęcone telekomunikacji przedstawicieli środowisk społecznych w tym SIT;

Akcja ta rozpoczęła się w lutym 2003 r. i trwa do chwili obecnej. Do końca 2005 r. zaopiniowano 103 dokumenty. Akcja jest nadal kontynuowana, gdyż oczekuje się jeszcze znacznej liczby dokumentów normatywnych, np. uwzględniających regulacje Unii Europejskiej w zakresie łączności elektronicznej i usług.

Należy podkreślić, iż SIT bardzo szeroko i głęboko włączył się do akcji konsultacji oraz opiniowania, docierając do terenowych kół oraz zrzeszonych w nich - kolegów ekspertów i specjalistów z poszczególnych dziedzin i specjalizacji telekomunikacji.

Aktualny system opiniowania dokumentów normatywnych Ministerstwa Cyfryzacji.

Wszystkie projekty aktów normatywnych z zakresu telekomunikacji są publikowane w witrynie Ministerstwa Cyfryzacji:

Treść tych akt jest zazwyczaj podana w postaci plików "pdf", łatwych do ściągnięcia i wydruku. Znajdują się tam też informacje dotyczące terminów nadesłania opinii. Terminy te dotyczą opracowań zbiorczych z danego środowiska opiniującego między innymi - SIT.

Aktualny system opiniowania dokumentów normatywnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej - UKE.

Wszystkie projekty aktów normatywnych z zakresu telekomunikacji są publikowane w witrynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

Treść tych akt jest zazwyczaj podana w postaci plików "pdf", łatwych do ściągnięcia i wydruku. Znajdują się tam też informacje dotyczące terminów nadesłania opinii. Terminy te dotyczą opracowań zbiorczych z danego środowiska opiniującego między innymi - SIT.

Punkt zbioru opinii, uwag, propozycji. dotyczących dokumentów normatywnych.

Jako taki punkt został wyznaczony Zarząd Główny SIT.

Uwagi, opinie oraz propozycje zmian i uzupełnień prosimy nadsyłać najpóźniej w terminie pięciu roboczych dni przed upływem zasadniczego terminu - na adres Zarządu Głównego SIT:

e-mailowy:

zarzad@sit.org.pl 

pocztowy: 

Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji - SIT
Zarząd Główny
ul. Kaliska 11 lok. 406 02-316 Warszawa
sekretariat - kol. Ewa Woroszyło

tel.: 22 659 1190.
e-mail: zarzad@sit.org.pl

Ogólną koordynację opiniowania SIT pełni:

Sekretarz Generalny SIT - kol. Mirosław Stando

tel. 22 659 1190.
e-mail: zarzad@sit.org.pl

Ostateczne opinie będą przygotowywane przez osoby upoważnione przez ZG - SIT.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Aktualnie brak dokumentów w konsultacji.

OFERTA SZKOLENIOWA

Aktualnie oferowane szkolenie:

ZMIANY TECHNOLOGICZNE A REGULACJE W TELEKOMUNIKACJI

 

1.       Technologia i budowa sieci stacjonarnych

·         Podstawowa architektura sieci stacjonarnej (w tym sieci świadczących usługi w technologii VoIP)

o   Budowy sieci IP;

o   Co należy rozumieć pod pojęciem sieci emulowanych programowo lub sieci programowalnych (opis działania, przykłady);

o   Technicznych aspektów świadczenia usługi VoIP zarówno przez przedsiębiorców świadczących ją z wykorzystaniem własnej sieci telekomunikacyjnej, jak i przedsiębiorców wykorzystujących sieci innych operatorów (abonent musi posiadać aktywne łącze internetowe);

·         Łączenie sieci stacjonarnych (rodzaje połączeń, stosowane technologie)

o   W jaki sposób jest realizowane połączenie sieci z innym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym – rodzaje połączenia (logiczne i fizyczne).

o   Jakie minimalne elementy sieci/infrastruktury musi posiadać przedsiębiorca telekomunikacyjny, aby został uznany za operatora w rozumieniu Pt oraz Pke (w szczególności przedsiębiorca świadczący usługi VoIP);

2.       Technologia i budowa sieci ruchomych

·         Podstawowa architektura sieci ruchomych (podstawowe elementy sieci, przegląd wykorzystywanych technologii)

o   Świadczenia usługi WIFI calling (w szczególności w którym miejscu sieci operator komórkowy przekazuje sygnał do innej sieci celem realizacji usługi);

·         Łączenie sieci ruchomych z innymi sieciami ruchomymi oraz z sieciami stacjonarnymi (zakresy usług, specyfika łączenia sieci ruchomych, stosowane technologie)

o    Świadczenie usług WIFI Calling a reżim regulacyjny (w szczególności możliwość nakładania obowiązków regulacyjnych, pobieranie opłat za zakańczanie połączeń).

3.       Regulacje dotyczące dostępu do sieci i rozliczeń w sieciach stacjonarnych

·         Zakres regulowanych obszarów działania w stosunku do operatorów w Pt i PKE

·         Obowiązki regulacyjne (w tym w szczególności pojęcie dostępu telekomunikacyjnego i zakończenia sieci)

o   Czy telefony IP mogą stanowić zakończenie sieci;

o   W jakim zakresie przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący usługę VoIP mogą podlegać regulacji Prezesa UKE;

·         Regulacje umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci i w zakresie dostępu telekomunikacyjnego wynikających z nałożonych obowiązków regulacyjnych (w tym odniesienie się do praktyki regulacyjnej z ostatnich lat, kwestia SOR i IP w SOR)

o   Obligatoryjne elementy umowy o połączeniu sieci/dostępie do usług;

o   Jakie urządzenia mogą służyć do połączenia sieci IP, w szczególności czy za takie urządzenie (w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego – „Pt” i projektu Prawa komunikacji elektronicznej – „Pke”) może być uznana bramka VoIP;

·         Pozycja dominująca (SMP), regulacje krajowe i regulacje europejskie zakańczania połączeń oraz regulacji europejskich rynku detalicznego

o   Świadczenie usług VoIP a reżim regulacyjny (w szczególności możliwość nakładania obowiązków regulacyjnych, pobieranie opłat za zakańczanie połączeń).

·         Konsekwencje regulacji, problemy regulacyjne występujące na rynku (w tym postępowania), decyzje zastępujące umowy, konsekwencje finansowe dla przedsiębiorców

4.       Regulacje dotyczące sieci ruchomych i rozliczeń w sieciach ruchomych

·         Zakres regulowanych obszarów działania w stosunku do operatorów sieci ruchomych

·         Pozycja dominująca (SMP), rynki konkurencyjne, regulacje krajowe i regulacje europejskie zakańczania połączeń, rynku detalicznego i obowiązków w sytuacji roamingu

o   Świadczenie usług WiFiCalling a reżim regulacyjny (w szczególności możliwość nakładania obowiązków regulacyjnych, pobieranie opłat za zakańczanie połączeń).

·         Konsekwencje regulacji (w stosunku do poszczególnych usług), problemy regulacyjne, konsekwencje finansowe dla przedsiębiorców.

 OFERTA USŁUG DORADCZYCH

Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji realizując cele statutowe w ramach działalności gospodarczej wykonuje usługi doradcze z dziedziny telekomunikacji, teleinformatyki i informatyki.

W ramach Stowarzyszenia działa zespół ekspertów posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Oferowane usługi doradcze:

 

W sprawie realizacji zleceń prosimy kontaktować się z sekretariatem tel. 22 6591190 w godzinach pracy sekretariatu i mailem zarzad@sit.org.pl.

WYSTAWIANIE OPINII O INNOWACYJNOŚCI

Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji jako stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim jest uprawnione do wystawiana opinii o innowacyjności zgodnie ze statutowym zakresem działania tj. obejmujących dziedziny:

Opinia o innowacyjności jest niezależną opinią na temat danej technologii, którą przedsiębiorca chce u siebie wdrożyć. Opinia o innowacyjności technologii jest dowodem na to, iż inwestycja proponowana przez przedsiębiorcę zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces.

Opinia zawiera dokładną charakterystykę danej technologii i stwierdza okres stosowania tej technologii w Polsce lub na świecie.

Opinia może być wykorzystywana:

Dla firmy ubiegającej się o dotacje opinia o innowacyjności to często niezbędny wymóg dokumentacji aplikacyjnej w konkursach na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych. Także jeśli nie jest wymagana może być pomocna w uzyskaniu lepszej oceny projektu.

Przykładowy wzór opinii jest zamieszczony na stronie Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zakres i szczegółowość analizy ustalana jest indywidualnie w zależności przeznaczenia opinii, od rodzaju technologii i zakresu jej wdrożenia.

Pomagamy także w uzyskaniu opinii dla celów podatkowych od niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), która przedstawia ocenę, czy technologia wskazana stanowi "nową technologię" w rozumieniu w art. 18b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat. Opinia pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Przydatne adresy

Podajemy Państwu adresy stron internetowych polskich i międzynarodowych instytucji i organizacji związanych z rynkiem usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

 

Polskie instytucje i organizacje:
Kancelaria Sejmu www.sejm.gov.pl
Kancelaria Senatu www.senat.gov.pl
Kancelaria Prezydenta www.prezydent.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów www.kprm.gov.pl
Ministerstwo Cyfryzacji www.mi.gov.pl
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji www.krrit.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich www.brpo.gov.pl
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji www.pcbc.gov.pl
Instytut Łączności www.itl.waw.pl
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji http://piit.org.pl
Stowarzyszenie Elektryków Polskich www.sep.com.pl
Polski Związek Krótkofalowców www.pzk.org.pl
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej www.pike.org.pl
Urząd Komunikacji Elektronicznej https://www.uke.gov.pl

 

Międzynarodowe instytucje i organizacje zajmujące się rynkiem telekomunikacyjnym i pocztowym:
European Commission https://commission.europa.eu/index_en 
International Telecommunication Union (ITU) www.itu.ch
Universal Postal Union (UPU) www.upu.int
European Telecommunications Standards Institute (ETSI) www.etsi.org
European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) www.cept.org
Independent Regulator Group Information Sharing (IRGIS) https://www.irg.eu
European Public Telecommunications Network Operators (ETNO) www.etno.be
European Radiocommunications Office (ERO) www.ero.dk
European Telecommunications Office (ETO) www.eto.dk
International Amateur Radio Union (IARU) www.iaru.org
FITCE  a federation of national associations https://fitce.eu

 

AKADEMIA

AKADEMIA STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW TELEKOMUNIKACJI

 

AKADEMIA STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW TELEKOMUNIKACJI jest miejscem spotkań specjalistów z zakresu  telekomunikacji. Seminaria organizowane w ramach Akademii są miejscem pogłębionej dyskusji i wymiany doświadczeń na temat wdrażania i wykorzystywania rozwiązań w nowoczesnych sieciach. Dyskutowane są  modele biznesowe i ich praktyczna realizacja oraz możliwości wykorzystywania i wdrożenia nowoczesnych technologii, które mają posłużyć do realizacji takich modeli.

W spotkaniach uczestniczą zarówno naukowcy jaki i  praktycy, specjaliści  wiodących operatorów telekomunikacyjnych, którzy odnosząc się do oferty dostawców urządzeń i systemów telekomunikacyjnych, wskazują na potrzeby i  wymagania operatorów sieci oraz potrzeby klientów tych operatorów.

 

HISTORIA TELEKOMUNIKACJI

Przedstawiamy Państwu opracowania dokonane przez Pana Eugeniusza Gołębiewskiego - wieloletniego pracownika Telekomunikacji Polskiej. Oto one:

 

Adres kontaktowy dla czytelników

Eugeniusz Gołębiewski
e-mail: egolebiewski@poczta.onet.pl
SKYPE: egolebiewski
tel.: 500 397 005

KONTAKT

 

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TELEKOMUNIKACJI

ul. Kaliska 11 lok. 406
02-316 Warszawa

REGON 017276654
NIP 5262544293
  KRS 0000160090

Zarząd

e-mail: zarzad@sit.org.pl

Prezes SIT

Piotr Kuriata
tel. 22 659 1190
e-mail: zarzad@sit.org.pl

Sekretarz Generalny

Mirosław Stando
 tel. 22 659 1190
e-mail: zarzad@sit.org.pl

Sekretariat:

tel. 22 659 1190
czynny: pn, śr, pt w godz. 10:00-14:00
e-mail: zarzad@sit.org.pl