AKTUALNOŚCI
    O NAS
    WŁADZE SIT
    STATUT SIT
    FITCE
    KONFERENCJE
    !!! KONKURSY !!!
    !!! GALERIA !!!
    ODZNACZENIA HONOROWE
    OPINIE
    OFERTY/SZKOLENIA
    OCENY INNOWACYJNOŚCI
    PRZYDATNE ADRESY
    HISTORIA TELEKOMUNIKACJI
    AKADEMIA
    KONTAKT


    
|    FITCE Congresses    |    IFIP Networking 2019   |    FITCE Forum ...   |    Materiały dla członków SIT   |    Sprawozdania   |


KONSULTACJE SPOŁECZNE:

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI - prośba o zaopiniowanie

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczony został  projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013".
W związku z przyjęciem Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej określone zostały nowe priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich, a wśród nich tworzenie i zapewnienie dostępu do infrastruktury szerokopasmowego internetu. Szczegółowe omówienie znaczenia projektowanych zmian zostało zamieszczone w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.
Z uwagi na powyższe uprzejmie prosimy o nadsyłanie opinii w możliwie jak najkrótszym terminie - preferowany termin  20 lutego 2012 r.

Opinie prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@sit.org.pl .

Zarząd Główny SIT    
2012-02-17          Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji
Copyright © 2011