AKTUALNOŚCI
    O NAS
    WŁADZE SIT
    STATUT SIT
    FITCE
    KONFERENCJE
    !!! KONKURSY !!!
    !!! GALERIA !!!
    ODZNACZENIA HONOROWE
    OPINIE
    OFERTY/SZKOLENIA
    OCENY INNOWACYJNOŚCI
    PRZYDATNE ADRESY
    HISTORIA TELEKOMUNIKACJI
    AKADEMIA
    KONTAKT


    
|    FITCE Congresses    |    IFIP Networking 2019   |    FITCE Forum ...   |    Materiały dla członków SIT   |    Sprawozdania   |


KONKURSY:


Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji stara się aktywnie wspierać studentów organizując:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SIT NA NAJLEPSZĄ PRACĘ
DYPLOMOWĄ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
EDYCJA 2021

dotyczy prac których obrona odbyła się od 1.04.2021 do 31.03.2022.

WYNIKI KONKURSU
W tym roku w konkursie wzięło udział 7 prac dyplomowych z różnych ośrodków akademickich. Każda praca została oceniona przez dwóch recenzentów nie związanych z ośrodkiem z którego pochodziła praca. Ostatecznie przyznaliśmy w tym roku dwie równoważne nagrody i trzy wyróżnienia, co potwierdza wysoki poziom prac zgłoszonych w tegorocznym konkursie.

Nagrodzona praca
Pani inż. Aleksandra Brytańczyk za pracę pt. Zastosowanie uczenia maszynowego do poprawy działania sieci bezprzewodowych standardu IEEE 802.11, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Katarzyny Kosek-Szott, reprezentującej Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie

Nagrodzona praca
Pan mgr inż. Adam Samorzewski za pracę pt. Zarządzanie zasobami radiowymi w systemach bezprzewodowych z autonomicznymi energetycznie węzłami, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Adriana Kliksa, reprezentującego Politechnikę Poznańską

Prace wyróżnione
Pan mgr inż. Damian Piotrowski, za pracę pt. Predykcyjne modelowanie pola elektromagnetycznego przy wykorzystaniu metod uczenia maszynowego, napisaną pod kierunkiem dr inż. Krzysztofa Cichonia, reprezentującego Politechnikę Poznańską.

Pan inż. Krzysztof Kurczab za pracę pt. Implementation of BGP Route Reflectors and BGP Confederations in the Kathar´a Emulator, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Katarzyny Kosek-Szott, reprezentującej Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie

Pan mgr inż. Maciej Nikiforuk, za pracę pt. Tłumienie roślinności dla częstotliwości 28 GHZ, napisaną pod kierunkiem dr inż. Krzysztofa Cichonia, reprezentującego Politechnikę Poznańską.

Pan mgr inż. Marek Zająć, za pracę pt. Implementacja symulatora dostępu do kanału radiowego sieci NR-U z użyciem biblioteki SimPy języka Python, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Szymona Szotta, reprezentującego Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy Laureatom i Promotorom!

O terminie i miejscu wręczenia dyplomów i nagród poinformujemy w najbliższym czasie.

Skład komisji konkursowej:

Druki do pobrania
OGÓLNOPOLSKI KONKURS SIT NA NAJLEPSZĄ PRACĘ
DYPLOMOWĄ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
EDYCJA 2020

dotyczy prac których obrona odbyła się od 1.04.2020 do 31.03.2021.

WYNIKI KONKURSU
W tym roku w konkursie wzięło udział 10 prac dyplomowych z różnych ośrodków akademickich. Każda praca została oceniona przez dwóch recenzentów nie związanych z ośrodkiem z którego pochodziła praca. Ostatecznie przyznaliśmy w tym roku jedną nagrodę i po raz pierwszy pięć równorzędnych wyróżnień, co potwierdza wysoki poziom prac zgłoszonych w tegorocznym konkursie.

Nagrodzona praca
Michał Wysocki za pracę pt. System radiolokalizacji wewnątrzbudynkowej używający technologii BLE (Bluetooth Low Energy), napisaną pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Czapiewskiej, reprezentującej Politechnikę Gdańską

Prace wyróżnione
Piotr Czekała, za pracę pt. Pomiary wilgotności i zasolenia ziemi metodami mikrofalowymi, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Bartłomieja Salskiego, reprezentującego Politechnikę Warszawską.

Marcin Wachowiak, za pracę pt. Angle of arrival estimation in multi-antenna software defined radio system: form design to evaluation, napisaną pod kierunkiem dr inż. Pawła Krysiewicza, reprezentującego Politechnikę Poznańską.

Krzysztof Wolarz, za pracę pt. Algorytm uwierzytelniania użytkownika przy pomocy rozpoznania twarzy w formie aplikacji mobilnej w systemie IOS, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Adrian Kliksa, reprezentującego Politechnikę Poznańską.

Piotr Wieżel, za pracę pt. Metoda orkiestracji w systemach Multi-access Edge Computing (MEC), napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Andrzeja Bębna, reprezentującego Politechnikę Warszawską.

Bartosz Zabłotny, za pracę pt. Realizacja sprzętowo-programowa algorytmu kryptograficznego z rodziny Argon2, napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Mariusza Rawskiego, reprezentującego Politechnikę Warszawską.

Serdecznie gratulujemy Laureatom i Promotorom!

O terminie i miejscu wręczenia dyplomów i nagród poinformujemy w najbliższym czasie.

Skład komisji konkursowej:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SIT NA NAJLEPSZĄ PRACĘ
DYPLOMOWĄ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
EDYCJA 2019

dotyczy prac których obrona odbyła się od 1.04.2019 do 31.03.2020.


WYNIKI KONKURSU
W tym roku w konkursie wzięło udział 12 prac dyplomowych z różnych ośrodków akademickich. Każda praca została oceniona przez dwóch recenzentów nie związanych z ośrodkiem z którego pochodziła praca. Ostatecznie przyznaliśmy w tym roku jedną nagrodę i dwa równorzędne wyróżnienia.

Nagrodzona praca
Julia Kłos za pracę pt. ,,Weryfikacja możliwości realizacji systemu radiolokacji pasywnej z wykorzystaniem anten systemu LOFAR'', napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Konrada Jędrzejewskiego, prof. uczelni, reprezentującego Politechnikę Warszawską


Prace wyróżnione
Aleksander Droszcz, za pracę pt. ,,Sterowanie wiązką w systemie LOFAR wykorzystywanym w radiolokacji pasywnej'', napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Konrada Jędrzejewskiego, prof. uczelni, reprezentującego Politechnikę Warszawską

Mateusz Mikołajewski za pracę pt. ,,Modele deterministyczne dla propagacji sygnałów w systemach 5. Generacji dla częstotliwości 28 GHZ'', napisaną pod kierunkiem dra inż. Krzysztofa Cichonia, reprezentującego Politechnikę Poznańską

Serdecznie gratulujemy Laureatom i Promotorom!

O terminie i miejscu wręczenia dyplomów i nagród poinformujemy w najbliższym czasie.

Recenzenci

Skład komisji konkursowej:
OGÓLNOPOLSKI KONKURS SIT NA NAJLEPSZĄ PRACĘ
DYPLOMOWĄ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
EDYCJA 2018
Wyniki konkursu

Prace nagrodzone
I nagroda: Rafał Stobiecki za pracę pt. System adaptacyjnego strumieniowania wideo wykorzystujący zasoby chmury obliczeniowej i technikę MEC, napisaną pod kierunkiem dra hab. inż. Andrzeja Bębna, reprezentującego Politechnikę Warszawską
II nagroda: Łukasz Kułacza za pracę pt. System dynamicznego przydziału widma oparty na bazie danych środowiska radiowego, napisaną pod kierunkiem dra hab. inż. Adrian Kliksa, reprezentującego Politechnikę Poznańską
Prace wyróżnione
Krzysztof Zalewski, za pracę pt. Sieć wielodomenowa w oparciu o Raspberry Pi 3 wykorzysująca MPLS i SDN, napisaną pod kierunkiem dra hab. inż. Sylwestra Kaczmarka, reprezentującego Politechnikę Gdańską
Paweł Krieger za pracę pt. Usługa dystrybucji informacji lokalnej w prywatnej sieci WiFi, napisaną pod kierunkiem dra inż. Pawła Sroki, reprezentującego Politechnikę Poznańską

Serdecznie gratulujemy Laureatom i Promotorom!

O terminie i miejscu wręczenia dyplomów i nagród poinformujemy w najbliższym czasie.

Skład komisji konkursowej:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SIT NA NAJLEPSZĄ PRACĘ
DYPLOMOWĄ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
EDYCJA 2017
Skład komisji konkursowej:


WYNIKI KONKURSU
OGÓLNOPOLSKI KONKURS SIT NA NAJLEPSZĄ PRACĘ
DYPLOMOWĄ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
EDYCJA 2016


WYNIKI KONKURSUSkład komisji konkursowej:Prace nagrodzone

Prace wyróżnione dyplomem

Serdecznie gratulujemy Laureatom i Promotorom!

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas obrad Krajowego Sympozjum Teleinformatyki i Telekomunikacji, które odbędzie się od 13 do 15 września na Wojskowej Akademii Technicznej mieszczącej się w Warszawie, przy ulicy Kaliskiego 2, bud. 135 „LIPSK”. Przewiadywana jest specjalna sesja konferencyjna dla laureatów. Bliższe informacje otrzymają laureaci.
OGÓLNOPOLSKI KONKURS SIT NA NAJLEPSZĄ PRACĘ
DYPLOMOWĄ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
EDYCJA 2015
WYNIKI KONKURSU

Skład komisji konkursowej:Prace nagrodzone

Prace wyróżnione dyplomem

Serdecznie gratulujemy Laureatom i Promotorom!

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 7 września 2016 roku o godzinie 12:00, w siedzibie firmy Alcatel-Lucent mieszczącej się w Warszawie, przy ulicy Rzymowskiego 53, VII piętro, wejście klatką B.

Wręczenie nagród
Warszawa - 7 września 2016r.
OGÓLNOPOLSKI KONKURS SIT NA NAJLEPSZĄ PRACĘ
DYPLOMOWĄ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
EDYCJA 2013

WYNIKI KONKURSU

wyróżnienia dla

INFORMACJA

Prezes SIT powołał Jury konkursowe do oceny prac dyplomowych obronionych w 2013 roku w następującym składzie:

Do konkursu zgłoszone zostały prace z trzech uczelni, z : Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Komisja Konkursowa zwróciła uwagę, na wysoki i wyrównany poziom wszystkich nadesłanych na konkurs prac dyplomowych. Prezes SIT podpisał dyplomy uznania dla wszystkich uczestników, których prace były nominowane do nagrody w konkursie.

zgłoszenia do 31.01.2014, rozstrzygnięcie 15.06.2014

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SIT NA NAJLEPSZĄ PRACĘ
DYPLOMOWĄ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
EDYCJA 2012

WYNIKI KONKURSU

I nagroda

wyróżnienia

INFORMACJA

Prezes SIT powołał Jury konkursowe do oceny prac dyplomowych obronionych w 2012 roku w następującym składzie:

Do konkursu zgłoszone zostały prace z sześciu uczelni, z : Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji
Copyright © 2011