AKTUALNOŚCI
    O NAS
    WŁADZE SIT
    STATUT SIT
    FITCE
    KONFERENCJE
    !!! KONKURSY !!!
    !!! GALERIA !!!
    ODZNACZENIA HONOROWE
    OPINIE
    OFERTY/SZKOLENIA
    OCENY INNOWACYJNOŚCI
    PRZYDATNE ADRESY
    HISTORIA TELEKOMUNIKACJI
    AKADEMIA
    KONTAKT


    
|    FITCE Congresses    |    IFIP Networking 2019   |    FITCE Forum ...   |    Materiały dla członków SIT   |    Sprawozdania   |


Składki:

Warszawa, dnia 24 stycznia 2006 r.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji ustalił wysokość składek członkowskich.

Terminem wpłaty składek członkowskich na konto ZG SIT jest
pierwszy kwartał bieżącego roku kalendarzowego.

Numer konta Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji:
Konto: 89 1140 2004 0000 3302 7823 6130

Numer identyfikacyjny SIT:
REGON 017 276654

Numer Identyfikacji Podatkowej SIT:
NIP 526-25-44-293

Jednocześnie przypominamy o obowiązku przyjmowania składek członkowskich przez Skarbników Oddziałów i Kół, jak również o prowadzeniu podstawowej dokumentacji finansowej (KP- kasa przyjmie) za opłacone składki członkowskie. Dowód przyjęcia (KP) powinien określać, za jaki okres jest płacona składka, kwotę składki, jak również datę wpłaty i być wystawiony w dwóch egzemplarzach (jeden dla wpłacającego, drugi pozostaje w aktach skarbnika).

W ZG SIT znajdują się legitymacje członkowskie oraz znaczki Stowarzyszenia. Warunkiem otrzymania w/w identyfikatorów Stowarzyszenia jest złożenie zamówienia ilościowego oraz dokonanie przelewu należności na konto ZG SIT. Koszt legitymacji i znaczka Stowarzyszenia wynosi 25 złotych.
Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji
Copyright © 2011